دانلود سوالات بهیاری یکساله

"سوالات بهیاری یکساله"دانلود سوالات بهیاری یکساله"دانلود رایگان سوالات بهیاری یکساله"

دانلود سوالات بهیاری یکساله

"سوالات بهیاری یکساله"دانلود سوالات بهیاری یکساله"دانلود رایگان سوالات بهیاری یکساله"

"سوالات بهیاری یکساله"دانلود سوالات بهیاری یکساله"دانلود رایگان سوالات بهیاری یکساله"نمونه سوالات دوره بهیاری یکساله"نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله"نمونه سوالات کمک پرستاری"نمونه سوالات دوره بهیاری یکساله (کمک پرستاری) به منظور تامین نیروی انسانی مهارتی و غیر دانشگاهی در گروه پرستاری با اولویت مناطق کم برخوردار ، برنامه ی تربیت و آموزش نیروی بهیار (کمک پرستار) یکساله "وره آموزشی بهیاری یکساله دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری | نمونه سوالات … بــهــیـاران و کـمـک پــرسـتـاران لـرســتان - نمونه سوالات ... نمونه سوالات امتحانی بهیاری "نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله این مجموعه شامل جدید ترین نمونه سوالات در زمینه کمک پرستاری (بهیاری ) "دانلود رایگان سوالات بهیاری," دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 40 سوال تخصصی ... دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 20 سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار ."دانلود سوالات استخدامی کمک بهیاری(کمک پرستاری)"سوالات تخصصی کمک بهیاری"دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله همراه با پاسخنامه موضوع : دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله همراه با پاسخنامه

۱۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۹
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۹
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۹
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۸
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۸
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

“سوالات کمک پرستاری,”دانلود سوالات کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری”,

“سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود رایگان سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

,”نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری,”دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری”,

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری  ۴۰0 سوال تخصصی اصطلاحات پزشکی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری ۴۰0 سوال تخصصی آناتومی و فیزیولوژی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری۷0۰  سوال تخصصی ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری 0۳۰ سوال تخصصی داروشناسی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 0۲۰ سوال تخصصی تغذیه و روش غذا دادن به بیمار – فعالیت و ورزش

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۳۰ سوال تخصصی کمک های اولیه

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی اخلاق و تشکلات بیمارستانی-بهداشت عمومی و فردی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری0 ۱۰ سوال تخصصی حمل بیمار


سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید


نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله 93 با جواب نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله بهیاری یکساله393 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله 94 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله بهیاری یکساله394 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله 95 با جواب , نمونه سوالات استخدامی  بهیاری یکساله 96 با جواب , نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله بهیاری یکساله395 با جواب ,,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب , نمونه سوالات استخدامی  بهیاری یکسالهبا پاسخ , نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکسالهبهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله,دانلود نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکسالهرایگان, نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله, نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله, نمونه سوالات آزمون استخدامی بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکساله,نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکسالهبهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی   بهیاری یکسالهwww.failha.com+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکساله,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب .نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله+پاسخنامهwww.failha.com

نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوال نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکساله,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب .نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله+پاسخنامه استخدامی   بهیاری یکساله,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب .نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله+پاسخنامه www.failha.com,

نمونه سوالات استخدام بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوالات استخدام بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام   بهیاری یکساله,نمونه سوالات استخدام   بهیاری یکسالهبا جواب,نمونه سوالات استخدام   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوالات استخدام   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام   بهیاری یکسالهبهمراه پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله,نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله, دانلود نمونه سوال استخدامی بهیاری یکساله, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی سازمان بهیاری یکساله , نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا جواب ,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخ ,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبا پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی   بهیاری یکسالهبهمراه پاسخنامه ,نمونه سوالات  www.failha.com ,نمونه سوالات استخدامی ,

نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استانwww.failha.com

نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان آذربایجان غربی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان آذربایجان شرقی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان اصفهان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان اردبیل,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان بوشهر,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان ایلام,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان البرز,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان چهار محال و بختیاری,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان تهران,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان خراسان رضوی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان خراسان جنوبی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان خوزستان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان خراسان شمالی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان سمنان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان سیستان و بلوچستان, زنجاننمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان فارس,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان قزوین,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان قم,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان کردستان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان کرمان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان کرمانشاه,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان کهگیلویه و بویراحمد,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان گلستان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان گیلان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان لرستان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان مازندران,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان مرکزی,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان هرمزگان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان همدان,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان یزد"خرید اینترنتی نمونه سوالات استخدامی بهیاری یکساله,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان تهران,نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله استان نمونه سوالات استخدامی   بهیاری یکساله جدیدwww.failha.com,

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۷
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

سئوالات دوره بهیاری  1394)

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                    تاریخ: 12/7/1394

 1. Anterior   یعنی ؟

الف- فوقانی ، بالایی           ب- تحتانی ، پائینی             ج- سری ، بالایی              د-  جلویی ، قدامی

 1. عکس ریه در حالت ایستاده در بخش رادیولوژی چه نام دارد ؟

الف- Chest X.Ray ( A.P)    ب- Chest X.Ray ( P.A )    ج- Chest X.Ray Stand Up             د- Chest X.Ray Close

 1. (ربع فوقانی سمت راست ) کدام اصطلاح زیر است ؟

الف- RUQ                         ب- LUQ                               ج- RLQ                         د- LLQ

 1. ناحیه داخل قوس دنده ای که در قسمت میانی سطح شکم قرار گرفته چه نام دارد؟

الف – Hypochondriac         ب-   Hypogastric             ج- Epigastric             د- Inguinal

 1. نام لاتین کشکک زانو  چیست ؟

الف – Palate                       ب- Parietal                      ج- Pubic                    د- Patella

 1. کدام جمله صحیح است؟

الف- عضلات در صورت بی حرکتی روزانه 10% از قدرت و تونوسیته خود را از دست می دهند .

ب-  عضلات در صورت بی حرکتی روزانه 5% از قدرت و تونوسیته خود را از دست می دهند .

ج-  عضلات در صورت بی حرکتی روزانه 15% از قدرت و تونوسیته خود را از دست می دهند .

د-  عضلات در صورت بی حرکتی روزانه 8 % از قدرت و تونوسیته خود را از دست می دهند .

 1. انواع تمرین ها ( ورزش ها ) کدام یک از موارد زیر است ؟

الف – تمرین فعال ، تمرین غیر فعال ، تمرین ایزومتریک

ب- تمرین غیر فعال ، تمرین ایزومتریک ، تمرین ایزوتونیک

ج – تمرین فعال ، تمرین غیر فعال ، تمرین ایزومتریک ، تمرین ایزوتونیک

د- تمرین فعال ، تمرین ایزومتریک ، تمرین ایزوتونیک

 1. کدام جمله در مورد زخم فشاری ( زخم بستر – زخم تخت ) صحیح است ؟

الف- نکروز بخشی از بافت سلولی که ناشی از عدم وجود گردش خون در محل مزبور می باشد .

ب- فشار مهمترین عامل برای ایجاد زخم بستر است .                           ج- تمام موارد فوق صحیح است .

د- زخم های فشاری غالبا در نقاط استخوانی ، در مکانی که وزن بدن بر یک نقطه کوچک متمرکز میگردد رخ میدهد .

 1. زخم بستر چند مرحله دارد ؟

الف – یک مرحله                ب-  دو مرحله                ج – سه مرحله                 د-  چهار مرحله

 1. WHO   مخفف چیست ؟

الف – سازمان بهداشت محیط زیست   ب- سازمان بهداشت فردی     ج- سازمان بهداشت حرفه ای     د - سازمان بهداشت جهانی

 1. (( اوتیت ))   یعنی چه ؟

الف –  بیماریهای التهابی بینی       ب- بیماریهای التهابی چشم      ج- بیماریهای التهابی گوش          د-  بیماریهای التهابی دهان

 1.  (( سالک )) نوعی بیماری ........ است که عامل آن به نام  ............. می باشد .

الف- انگلی ( پارازیتی ) ، لیشمانیا تروپیکا   ب- عود کننده ، شیستوزوما  ج- ویروسی ، پدیکولوزیس      د- باکتریایی ، ریکتزیا

 1. کدام مرحله بیماری ایدز به شکل سندرومی مشابه منونوکلئوز عفونی تظاهر میکند ؟

الف- مرحله بدون علامت         ب- مرحله کمپلکس مربوط به ایدز          ج- مرحله نهایی بیماری ایدز        د- مرحله حاد

 1. یکی از رایج ترین نوع حوادث مکانیکی ......... است .

الف - وقوع آتش سوزی             ب- برق گرفتگی                           ج- سقوط(زمین خوردن )                د- تمام موارد

 1. درجه حرارت بین .....  تا ..... درجه سانتی گراد بهترین درجه حرارت دمای محیط زندگی و محیط کار است .

الف- 20 ، 24                   ب- 18 ، 22                              ج- 20 ، 22                   د- 20 ، 23  

 1. استتسکوپ ، نام کدام وسیله است ؟

الف- بازو بند فشارسنج             ب- گوشی پزشکی         ج- پمپ هوای فشارسنج      د- لوله های انتقال هوا

 1. از  10 مورد محلهای کنترل نبض به 5 مورد آن به دلخواه اشاره فرمائید :  

a  :  نبض .........        b  :  نبض ..........          c :  نبض ..........         d : نبض ...........          e :  نبض ..........

 1. DVT  به چه معنا است ؟

الف- لخته در وریدهای عمقی     ب- وجود لخته در شریانها    ج- ایجاد کبودی درساق پا    د- نکروز برخی بافتها

 1. علائم در دیابت ملیتوس (قندی) کدام است ؟

الف- پر خوری                     ب- پر نوشی                       ج- پر ادراری                    د- تمام موارد 

 1. چرخه عفونت را با ذکر اجزاء آن ترسیم نمائید :

 

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • لطفا روی هر سه برگ نام و نام خانوادگی خود و تاریخ  امتحان را درج فرمائید .

موفق باشید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۲
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

دوره آموزشی بهیاری یکساله (کمک پرستاری)

دوره بهیاری یکساله (کمک پرستاری) به منظور تامین نیروی انسانی مهارتی و غیر دانشگاهی در گروه پرستاری با اولویت مناطق کم برخوردار ، برنامه ی تربیت و آموزش نیروی بهیار (کمک پرستار) یکساله  برای اولین بار توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجوز برگزار ی این دوره را صادر نموده است که دوره به صورت تئوری عملی و کارآموزی در مدت یکسال برگزار شده و در پایان دوره نیز مدرک رسمی از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی صادر می گردد و پس از اتمام دوره جذب مراکز درمانی خواهند شد

از جمله شرایط ثبت نام : دیپلم معدل بالای 14

و گواهی سلامت جسمانی نیز ارائه نمایند

در خصوص متقاضیان معدل دیپلم زیر 14 مصاحبه حضوری ضروری می باشد.

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۰
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش

تربیت 10 هزار نیروی مهارتی بهیاری یکساله جهت کمک به پرستاران در سال 94

معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از 45 برنامه این معاونت در سال 94، تربیت و تأمین 10 هزار نفر نیروهای مهارتی غیر دانشگاهی در گروه پرستاری است.

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله کلیک کنید
به گزارش گروه علمی،‌ پزشکی باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، محمد میرزا بیگی وجود  حد اقل یک دوره مهارتی غیر دانشگاهی ؛پیش از کارشناسی پرستاری را نیاز امروز مردم به خدمات غیر تخصصی در گروه پرستاری خواند و افزود: برای تربیت این نیروها، مجموعه هایی اعلام آمادگی کرده اند .
 
وی گفت: ما مسوولیم وبایدبر گفتار و رفتارخود خدا راناظر  بدانیم وبرای مصالح مردم به عنوان گیرندگان خدمت، مصالح گروه و تیم سلامت و همچنین گروه پرستاری احترام قائل شویم .
معاون پرستاری وزیر دلیل توجه ویژه به تأمین 10 هزار نفر نیروی مهارتی یک ساله را این گونه تشریح کرد: در سال های گذشته رده های کاردانی؛بهیاری و کمک بهیاری را پیش از پرستاری داشتیم اما بنا به دلایلی این دوره ها حذف شدند.
 
وی افزود: در همه جای دنیا سطوح پرستاری از اولیه تا تخصصی سطح بندی شده است و در کشورهای مختلف از کشورهای همسایه تا کشورهای اروپایی  وغربی نیز این موضوع مشاهده می شود. در دنیا برای این مشکل راهکار وجود دارد که چه باید کرد تا هم خدمات عمومی و هم خدمات تخصصی پرستاری به مردم ارائه شود و در عین حال هر کس متناسب با شأن، درجه و سطح تحصیلی خود ارائه خدمات کند.
 
میرزا بیگی تأکید کرد: باوضعیت فعلی منزلت یک فرد تحصیل کرده دانشگاهی تنزل پیدا کرد ه و به "دم دست ترین فرد" در نظام سلامت تبدیل شده که باید پاسخگوی ابتدایی ترین خدمات تا تخصصی ترین آنها به بیمار، همراه بیمار، پزشک وسیستم باشد.
 
وی افزود: با شرایط فعلی از یک سو نیاز بیماران تأمین نشده و از سوی دیگر شرح وظایف افراد تداخل یافته و پرستاران متخصص به وظایف اصلی خود نمیرسند و چهره ای از پرستاری به نمایش گذاشته می شود که باعلم و تخصص وی فاصله دارد.
 
معاون پرستاری وزیر بیان داشت: دربازدیدهایی که  ازبیمارستانها دارم شاهدم که جوانان تحصیل کرده پرستاری نیز به حق به ارائه برخی خدمات ابتدایی اعتراض دارند که این خود باعث می شود برخی خدمات به مردم ارائه نشود یا در صورت ارائه توسط پرستار وظیفه علمی وتخصصی خودش روی زمین بماند.
 
میرزا بیگی اضافه کرد: باید پذیرفت که مراقبتهای اولیه  جزء شرح وظایف پرستارحرفه ای ودانشگاهی نیست ولی درحال حاضر تعدادمناسب نیروی انسانی که باید این خدمات را ارئه دهد وجود ندارد و باید به  این وضع خاتمه دهیم.
میرزا بیگی در بیان ضرورت ایجاد دوره یک ساله نیروهای مهارتی غیردانشگاهی گفت: تمام صاحب نظران نظام سلامت و به ویژه جامعه پرستاری در اینکه حداقل یک دوره پیش از دوره  کارشناسی پرستاری باید وجود داشته باشد، به اجماع 100 درصدی رسیدند در همین زمینه چندین سال است سازمان نظام پرستاری با همین اعتقاد دوره های سه ماهه برگزار می کند که به اذعان صاحب نظران بالینی سه ماه زمان اندکی است.
 
وی تصریح کرد: باهمین نگرش و اعتقاد از اول فروردین ماه سال 93 مطالعاتی پیرامون ضرورت، شکل و محتوای این طرح آغاز شد تا با یک نظر سنجی علمی از سراسر کشور در نهایت مشخص شود که چه می خواهیم ؟ و این دوره آیا با عنوان کمک بهیاری، بهیاری، کاردانی یا دوره جدیدی مانند کمک پرستاری ایجاد شود.
 
میرزابیگی با استناد به نتایج نظر سنجی انجام شده برای عنوان رده مهارتی و غیر دانشگاهی در گروه پرستاری گفت: بر این اساس، 60 درصد در عموم شهرستانها،  بیش از 80 درصد در استانهای مرزی و محروم، 50درصد در بخش خصوصی  تهران و 30 درصد در بیمارستانهای دانشگاهی در تهران پیشنهاد دادند این رده حتما به جای سه رده حذف شده احیا  شود و نامش همان "بهیاری "باشد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت درجواب برخی شبهات خاطر نشان کرد: دوره بهیاری در گذشته  هم از مقطع پیش از دیپلم 3 ساله و از  مقطع دیپلم یک ساله بوده است .
 
معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی در بخش دولتی در دانشکده های پرستاری ظرفیت ها را به 2 برابر افزایش داده ایم همچنین دوره های ارشد و دکترا در این دانشگاه ها بیش از گذشته فعال است لذا با توجه به رشد و گسترش دو برابری دوره های  کارشناسی وتحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا)، امکان ندارد که این نیروها بخواهند جای پرستاران انجام وظیفه کنند بلکه این نیروها به جای خودشان هستند و درمقایسه با سایر کشورهای دنیا، یک تناسب بسیار اندک به لحاظ تعداد با پرستاری خواهند داشت و هرگز بنا نیست که آنها وظایف پرستاری را انجام دهند.
 
دانشکده ها نظارت  بر اجرای طرح را به عهده دارند
وی با بیان اینکه تربیت نیروی مورد بحث در دانشکده های پرستاری  امکان ندارد و دربخش دولتی هم با دشواری های زیادی همراه است اظهار کرد: این دوره یک دوره غیر دانشگاهی و مهارتی است و  قطعا نیازی نیست که توسط دانشگاه ارائه شود اما با نظارت دانشکده ها همراه خواهدبود.
 
میرزا بیگی اضافه کرد: برخی روسای دانشکده ها و  اعضای بورد در قالب یک کمیته در موضوعاتی مانند تهیه و تنظیم طرح درس ها، محتوی کتب درسی، نحوه نظارت، تهیه چک لیست های کنترل و شرایط اعطای مجوز با این معاونت همکاری می کنند و تنها اجرای این طرح توسط بخش غیر دولتی انجام می شود.
 
هیچ گونه انحصاری در واگذاری تربیت نیروی بهیار به مجموعه ای خاص وجود ندارد
میرزا بیگی همچنین با تکذیب این شایعه که قرار است یک مجموعه خاص اجرای این طرح را به عهده داشته باشد افزود: به هیچ عنوان انحصاری در واگذاری این طرح به برخی نهادها وجود ندارد ضمن اینکه مشخص کرده ایم که نظارت براین طرح با مجموعه کارشناسی و قوی که ترکیبی از معاونت، نهاد بازرسی وزارت و دانشکده ها است صورت می گیرد.
 
معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: هر نهاد غیر دولتی توانمند ارجح در نظام سلامت و درسیستم پرستاری می تواند در خواست خود را برای تربیت نیروهای مهارتی یک ساله  بهیاری ارائه دهد که با بررسی شرایط آن نهاد، مجوز اعطا می گردد.
 
وی گفت: در حال حاضر 8  مجموعه برای اجرای این طرح اعلام امادگی کرده اند و 5 مجموعه دیگر نیز رایزنی هایی را انجام داده اند که ما در حال بررسی شرایط هستیم در همین راستا نیز با 3 مجموعه  توافق  اولیه شده  تا به طور آزمایشی تربیت را شروع کنند تادرحین آموزش نیز ارزیابی شوند.
 
وی تأکید کرد: قرار است نیروهایی که در جریان این طرح تربیت می شوند بسته به نیاز منطقه ای، نیاز بومی و آمایش سرزمینی مناطق محروم و غیر محروم در سراسر کشور با توزیعی متناسب تربیت شوند و سپس برای بکار گیری فکر بشود.
 
میرزا بیگی بیان داشت:  کسانی که ادعای نظر کارشناسی دارند سری به ایرانشهر، ایذه و باغملک، تایباد، و میناب و رودان  بزنند، علاوه بر آن برخی بیمارستان  های تازه تاسیس  در مناطق محروم و نیاز جدی  مردم  نقاط کم برخوردار کشور را ببینند و بعد قضاوت کنند که نیاز فوری به تربیت این نیروها داریم یا خیر ؟ چرا که همه جا تهران نیست و درهمه مناطق نیرو های مظلوم و خدوم پرستار بنا نیست صفر تاصد مراقبتها را  شخصا انجام دهد ضمن اینکه مردم نیز انتظار ارائه خدمات بهتری در حوزه مراقبت های پرستاری دارند.
 با سلام ببخشیدیه سوال داشتم که این تربیت بهیار شرایطش چیه اگه خود بهیاریه یعنی شرایطی مثل پرستارها دارند یا شرایطی از قبیل نظافت/ملحفه تخت بیمار عوض کردنوفشار گرفتن و... چون که من سوال کردم گفتن بهیار منظورشون همون کمک بهیاره و مثل بهیارهای قدیمی نیستن که همه نوع آموزشی حتی اتاق عمل هم داشتند نیست اگه پاسخ بدین ممنون میشم
بوشهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
1
6
باسلام بی زحمت به سوالی که عسل پرسیده جواب بدین چون خیلی ها همین سوال در ذهن خودشون دارن ومنتظر جواب هستن
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۵
1
0
با توجه به اینکه بنده در این کلاسها ثبت نام کردم بنام بهیاری الان شیندم که این کلاسها همان کمک بهیاری میباشد. ایا این حرف صحت دارد . متشکرم...
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
0
3
باسلام کجاثبت نام میکنن.لطفابه ایمیل من جوابوبفرستید.وشرایطش جیه
اکرم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
0
0
باسلام خسته نباشی من هم سوال عسلخانم رودارم ولی ایمیل ندارم لطفاپاسخ بدین چون من هم اهوازثبت نام کردم
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
1
1
باسلام لطفا دقیقا بگید عنوان این دوره چیه چون دوستان من قبلا با اسم بهیاری توی آزمون شهرستان کوار قبول شدن ولی بعدا عنوانش شد کمک بهیاری
افسانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
0
0
با سلام .ثبت نام این دوره ها کی هست؟و از کجا باید ثبت نام کرد؟لطفا برام شرایطشو ایمیل کنید باتشکر
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
1
0
نحوه ثبت نام رو واسم ایمیل کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
0
0
با عرض سلام خسته نباشید.بنده 18سالمه و دیپلم تجربی را دارم. آیا من از لحاظ سنی واجدالشرایط هستم برای ثبت نام یا خیر؟؟ اگه امکانش هست شرایطشو کامل برام ایمیل کنید یا هیمنجا جواب بدین ممنون میشم.
bahr
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
0
0
باسلام خسته نباشید من دوره کمک پرستاری رو گزراندام ولی میگن اصلا کاربرای این رشته نیست لطفا راهنمایی کنید
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
0
0
باسلام ببخشید من هرچی توی سایتا میگردم جایی برا ثبت نامش پیدا نمیکنم لطفا راهنمایی کنید .تاکی وقت ثبت نام هست؟و اینکه وظیفه بهیار جیست لطفا توضیح بدید
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
0
1
سلام بچه ها این همون دوره کمک بهیاریه و فرقی با خدمه بیمارستان نداره بیخیال شید.
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
0
0
سلام چرا بچه ها رو مطمئن نمیکنید
آمنه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
0
0
تهران یه دوره گذاشتن 4 ماهه ثبت نامش دیروزشروع شده.سازمان نظام پرستاری کشور
بهار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
0
0
سلام.من کمک پرستاری گذرندم حتی توی مطب براتزریقاتی هم قبول نکردن
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
0
0
سلام من با مدرک ارشد بجز ثبت نام کردن چاره ای ندارم...ولی میترسم همون خدمه باشه....هر چند اصلا تحمل محیط بیمارستانو ندارم....اگه کسی ثبت نام کرده لطفن منو راهنمایی کنه
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۰
0
1
لطفا بگید تا کی مهلته ثبته نامه
شهربانو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
0
0
من ثبت نام کردم اماهنوزجوابی برام نیومده لطقاتوضیح بدیدکه چجوریه
ررقیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
0
0
آءقامن میخام انصراف بدم چطور صدتومنمو بگیرم
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
0
1
سلام ببخشیدمن ثبت نام کردم که طبق گفته هاتون بایدپیامک دریافت میکردم که تااین لحظه پیامی دریافت نکرده ام
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
0
0
خوبه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
0
0
سلام خسته نباشین ببخشید استخدام بهیاری الان منظورتون همون بهیاری قدیم هست؟ یا کمک بهیار؟ خواهشا جواب بدین با تشکر
مینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
0
0
سلام.من هم دوره ی کمک پرستاری را گذروندم ولی الان نمیدونم چیکارباید بکنم.ثبت نامش چطوریه.راهنمایی بکنید لطفا.
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
0
0
باسلام.من دوره کمک بهیاری رو گذروندم برای استخدامی باید چکار کنم میشه راهنمایی بفرماید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
0
1
من دوره کمک بهیاری (کمک پرستاری ) رو گذروندم و حالا هم دوره بهیاری رو دارم می گذرونم که بعدش بتونم به عنوان یه بهیار استخدام بشم.حالا میگن مدرکتون بهیاری (کمک پرستاری) است؟چطور میشه؟کمک پرستاری که همون کمک بهیاری است و منم گذروندم. چرا بر اثر یه کار غیر کارشناسی شده و غیر استاندارد می خوان چیزی به عنوان بهیاری اضافه کنن که بهیاری و وظیفه اصلیش از تعریف استانداردی فاصله بگیره؟ آیا خداخوشش میاد با این همه زحمت و هزینه بازم مدرک ناچیز کمک پرستاریرو بهمون بدن؟ ما دوره بهیاری ثبت نام کردیم و الانم درسای بهیاری رو داریم میخونیم. لطفا پیگیری کنید. جمعی از هنر جویان دوره بهیاری
پدرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
0
0
سلام خسته نباشی میخوام ثبت نام کنم ولی شناسه رمز عبور میخواد لطفا راهتمایی کنید
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
0
0
سلام
ثبت نام کردم ولی ن تماس گرفتن ن پیامک فرستادن.
چرا؟
ولی پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
0
0
سلام.من ثبت نام کردم.یک میلیون و سیصد هم واریز کردم.ولی sms برام نیومده.لطفا جواب بدید
ولی پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
0
0
سلام.من ثبت نام کردم.یک میلیون و سیصد هم واریز کردم.ولی sms برام نیومده.لطفا جواب بدید
همایون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
0
0
سلام من این دوره رو توی تهران گذراندم ولی هرجایی مدرکمومیبرم میگه بدردنمیخوره هیچ سازمانی قبولش نمیکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
0
0
سلام ٬من میخوام ثبتنام کنم شرایطشو کسی میدونه بگه٬باتشکر
سمانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
0
0
باسلام
من هم اطلاعات میخاستم درمورد شرایط و نحوه ثبت نام.لطفا راهنماییم کنین و اگه ممکنه شرایط شو واسم ایمیل کنین و اینکه کارش واقعا چطوریه ممنون
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
0
0
سلام برای انصراف باید به کجا رفت لطفا راهنمایی کنید شرایط
من با هاش نمیخوره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
0
0
سلام چرا جواب سوالات بچه هارو نمیدین نکنه حقیقته ک کمک بهیار همون بهیار شماهاس ها
پری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
0
0
میشه به طور دقیق راهنمای کنید شرایطشم رو کامل قید کنید ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
0
0
توروخدا شرط سنیشو بگید بغد پول بگیرین
یک پرستار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
0
0
سلام متاسفم برای این طرح
این طرح یعنی نابودی رشته پرستاری و شغل شریف پرستاری
لطفا دوستان آگاه باشید این طرح هدفی جز نابودی پرستاری نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
شغل پرستاری ؟ چرا نابود؟همه رشته های دانشگاهی نابود شدن مشکلی نیس؟الان پرستارها با اینکه درماه دویاسه تومن حقوق میگیرن .با این حال دوجا کار میکنن.اونوقت ما چهار سال درس خوندیم یه جا هم کار نمیکنیم.ای کاش بجای اینکه انقد به پرستارها برسن به ما هم رسیدگی کنن
سوال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
0
3
سلام
برای ثبت نام در دوره کمک پرستاری شرط سنی چند سال هست ؟همچنین در صورت جذب واستخدام معمولا چه رده های سنی مد نظر می باشد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
0
0
سلام من دوره کمک بهیاری گذروندم خرج کردم الان گرفتارم یه کمکی ب ما هم بکنید بد از این همه زحمت
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
0
0
ثبت نام از چه سایتیه؟ مهلتش تا کیه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
0
0
دوستان کمک بهیار یا پرستار وظیف اش خونگیری فشار خون کمک کردن خوراندن غذا به بیمار ضدعفونی کردن وسایل پرستار تعویض ملحفه و امثال این کارها لطفا اطلاعات کسب کنید بعد بروید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
0
0
به درد نمی خوره بیخیال شید
ناشناس
|
United States
|
۰۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
0
0
سلام شب بخیر ببخشید چجوری باید ثبت نام کنم لطفا توضیحات کامل هزینش بگید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
1
1
سلام لطفا راهنماییم کنید چجور ثبت نام کنم اخرین مهلتش کییه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
0
0
چرا جواب نمیدن....لطفا جواب بدین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
0
3
سلام خسته نباشین ببخشید در مورد نظام وظیفه سوال داشتم
1_ واسه آقایان کارت پایان خدمت لازمه یا نه ؟
2_ اگه لازم نداره آیا کسی که خدمت نرفته میتونه ثبت نام بکنه یا نه ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
0
0
با سلام . میخواستم سوال کنم که با این مدرک میتونیم مشغول بکار بشیم یا فقط پول خرج میکنیم؟ چون من از دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی سوال کردم گفتن مدرکش برای ما اصلا اعتبار نداره ........ مگر میشه که یه برنامه وزارت بهداشت اعلام کنه و تامین اجتماعی بگه برای ما اعتبار نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
0
0
سلام دوستان بهیاری باکمک پرستاری فرق میکنه بهیاری دوره یکساله داره چلی کمک پرستاری ۴ماهه است ک تقریبا کمک پرستاری همون کارخدمه هاست ولی بهیاری ن تزریقات فشارخون.و...انجام میدن من ک خیلی علاقه ب بهیاری دارم من کارشناسی حقوقم ولی حتما قصد گذروندن دوره بهیاریودارم درضمن شهریه بهیاری ۴۶۰۰هستش ولی کمک پرستاری ۴۸۰هزارتومن تقریبا.بازار کار هردو فراوونه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
0
0
سلام من کمک پرستار هستم و 8 سال با جمعیت هلال احمر خراسان رضوی شهرستان بجستان همکاری دارم ، آیا دوره بهیاری هم می تونم شرکت کنم ؟دیپلم مکانیک هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
0
0
من 30 سال سن دارم آیا میتونم رشته بهیاری رو بگذرانم آیا مدرک جهاد دانشگاهی معتبر هست که بعد بتوانم سر کار بروم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
0
0
باسلام.خواستم بدونم ایا بعد از مدرک گرفتن میشه استخدام بشیم یا اینکه پول هدر دادنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
0
0
س ایا مهلت این دوره ها هنوز تموم نشده لطفا اطلاع رسانی کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
فرق بهیار.باکمک بهیار چیه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
چرا کسی پاسخ نمیده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
0
0
الان درحال حاضر چطور میتوان مدرک بهیاری گرفت؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
0
0
مدرک شان معتبر است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
0
0
سلام.بچه.ها.کمک.پرستاری .یعنی.ملافه.عوض.کردند.درصورتی.که.درموقع.درس.خواندن.چیز.دیگه.ای.است.من.دو.سال.مدرک.دارم.کارپیدا.نکردم.فقط.هزینه.کردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
0
0
سلام.بچه.ها.کمک.پرستاری .یعنی.ملافه.عوض.کردند.درصورتی.که.درموقع.درس.خواندن.چیز.دیگه.ای.است.من.دو.سال.مدرک.دارم.کارپیدا.نکردم.فقط.هزینه.کردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
0
0
سلام دوستان ببخشید منم میخواستم بدونم چطور میشه تو دور ه بهیاری شرکت کرد ایا ارزش شرکت کردن داره لطفا جواب بدید ممنونم دوستان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
0
0
سلام ببخشید مهلت ثبت نام بهیاری تاکی است وهزینش چنده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
0
1
سلام دوستان این کار الان که دارن میکنن غیرکارشناسی شده است متاسفانه من خودم به نظرم دوره بهیاری نیست چون دیپلم بهیاری دارم سه سال هم درسهای دبیرستان به همراه درسهای تخصصی رو گذروندم از طرفی اگر بگن که نه این دوره بهیاری است واقعا وواقعا وواقعا ظلم در حق دوستان وهمکاران بهیار من که سه سال به صورت شبانه روز درس خوندن است واز طرفی الان هم دارم کارشناسی پرستاری رو میخونم اصلا هم این کار درستی نیست که بخوان خلاوکمبود نیروی خود رو از طریق پا رو حق بهیاران سه ساله یا دیپلمه وپرستارانی که اغلب بارتبه های خوب وارد دانشگاههای علوم پزشکی شدندودرسهای بسیارسختی چون اناتومی.فیزیولوژی.بیوشیمی.داروشناسی.میکروب شناسی ِپرستاری سالمندان.پرستاری نوزادومادر.داخلی جراحی .انگل شناسی.قارچ شناسی .اصول وفنون.مدیریت بحران وووووووووووو........گذرانده وسالها کارورزی بیمارستان انشاله یه روزی بیاد ما هم بتونیم از حقوق خودمان شغلمان که شغل حضرت زینبه دفاع کنیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
0
0
سلام خواهشا اگه کسی اطلاعات دقیق داره در اختیار دوستان قرار بده .شرایط ثبت نام ..شرایط سنی وکار ونحوه دوره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
0
0
سلام. دوستان کمک پرستارى بابهیارفرق میکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
0
0
باسلام لطفا بگید تاکی مهلت دارهذثبت نامش؟وایا اگر ظرفیت شهرمون پرشده باشه نمیشه دیگه ثبت نام کرد راهی داره یانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
0
0
ی فکری به حال استان هایی که ظرفیتش پر شده بکنید!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
0
0
ی فکری به حال استان هایی که ظرفیتش پر شده بکنید!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
0
0
سلام لطف کنید هرکس که در مورد این طرح اطلاع بیشتری داره برامون توضیح بده ممنون
وی ادامه داد: به عنوان یک رسالت حرفه ای – مردمی  بر تربیت 10 هزار بهیار  از این نوع تأکید داریم اما بازهم تاکید می کنم نوع خدمت مهم است نه نام و عنوان و برای تعیین نام و عنوان نظرات مشورتی را بررسی می کنیم و اگر از نظر علمی و کارشناسی اغنا کننده باشد,از آنها استفاده می کنیم.
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۴۹
نمونه سوالات مصاحبه و گزینشسوالات بهیاری یکساله کلیک کنید

سوالات بهیاری یکساله"

نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری )  یک ساله  

 

 این مجموعه شامل جدید ترین  نمونه سوالات  در زمینه کمک پرستاری (بهیاری ) می باشد که   حاوی 105 سوال در زمینه  های تغذیه ، آناتومی ، فیزیولوزی ، کمک های اولیه و …… می باشدبرای دوستان تهیه و آماده شده است که امید است مورد استفاده دوستان قرار گرفته و رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کند

 

 

معرفی دوره 


امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب کمک پرستاری نموده اند.
در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می باشد،ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری (بهیاری یکساله) از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی جهاد دانشگاهی اجرا می گردد.
این دوره مهارتی از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشکیل شده و منتج به ارائه گواهی نامه کمک پرستاری (بهیاری یکساله) به فراگیران خواهد شد. کمک پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و موثر را مطابق با شرح وظایف مصوب کمک پرستاری برای بیماران بستری یا سرپایی انجام می دهند.

 

دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله (465 سوال )

موضوع :

نمونه سوالات تخصصی  کمک پرستاری ( بهیاری )  یک ساله  

 

 این مجموعه شامل جدید ترین  نمونه سوالات  در زمینه کمک پرستاری (بهیاری ) می باشد که   حاوی 465 سوال در زمینه  های تغذیه ، آناتومی ، فیزیولوزی ، کمک های اولیه و ...... می باشدبرای دوستان تهیه و آماده شده است که امید است مورد استفاده دوستان قرار گرفته و رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کند

 

 

معرفی دوره 


امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب کمک پرستاری نموده اند.
در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می باشد،ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری (بهیاری یکساله) از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی جهاد دانشگاهی اجرا می گردد.
این دوره مهارتی از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشکیل شده و منتج به ارائه گواهی نامه کمک پرستاری (بهیاری یکساله) به فراگیران خواهد شد. کمک پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و موثر را مطابق با شرح وظایف مصوب کمک پرستاری برای بیماران بستری یا سرپایی انجام می دهند.

 

اعتراض پرستاران به شکل‌گیری رشته کمک پرستاری یک ساله

عصر دیروز دانشکده پرستاری دانشگاه تهران، شاهد تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان به طرح تربیت کمک‌پرستارانی بود که به‌تازگی به آنها لقب بهیار ۱ساله داده شده است.


 

اعتراض پرستاران به شکل‌گیری رشته کمک پرستاری یک ساله

 

دانشجویانی که در این تحصن شرکت کرده بودند، به تغییراتی که در شرح وظایف کمک‌بهیاران ایجاد شده و آنان را در امور بالینی و درمانی بیمار شرکت می‌دهد، معترض بودند. آنان در این تجمع دانشجویی، با صدور بیانه‌ای خواستار تغییر در شرح وظایف کمک‌پرستاران و حذف اموری شدند که با جان بیمار سر و کار دارد. یکی دیگر از مطالبات مهم این دانشجویان، جایگزینی واژه بیماریار به جای کمک‌پرستار یا کمک‌بهیار به‌منظور جلوگیری از تداخل وظایف آنان با پرستاران و بهیاران بوده است.

دخالت کمک‌پرستار به امور درمانی، تهدیدی برای جان بیماران است

یکی از دانشجویان حاضر در این تجمع، در توضیح درخواست‌های معترضان گفت: «کمک‌پرستاران که براساس تعریف سازمان نظام پرستاری معادل کمک‌بهیاران هستند، در امور بالینی دخالتی ندارند، ولی از آنجا که مسئولین معتقد بودند وجود همراه در بخش، تاثیر منفی دارد، امور جاری بیمار که در پرونده بیمار ذکر نمی‌شود به کمک‌پرستاران سپرده می‌شود، در حالی که در دوره جدید شرح وظایف کمک پرستاران با پرستاران تداخل دارد.»

او ادامه داد: «پیش از این، شرح وظایف کمک‌بهیاران شامل ۲۲ مورد بود که در دوره جدید به ۳۲ مورد افزایش پیدا کرده است و شامل نظارت بر علایم حیاتی بیمار مانند دمای بدن، فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می‌شود. این در حالی است که پرستاران برای این مشاهدات که می‌توان براساس آنها تشخیص پزشک را تغییر داد، ۴سال درس می‌خوانند و مسلم است که یک دوره ۱ساله نمی‌تواند افراد را برای این هدف آماده کند.» او خاطرنشان کرد: «هزینه دوره تربیت کمک‌پرستاران، پیش از این ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار تومان و طول دوره آنها ۳ تا ۴ ماه بود، اما در وهله اول تصویب شده بود بهیاران ۱ساله با هزینه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و طول دوره ۱ سال تربیت شوند که پس از اعتراضات فراوان، هزینه دوره آموزشی آنان به ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرد و شرح وظایف اصلاح شد، اما هنوز اعلام می‌شود که این افراد با عنوان بهیار جذب خواهند شد.»

این دانشجوی پرستاری در پایان تاکید کرد: «نکته مهم دیگر این است که برای سن، نوع مدرک دیپلم و شرایط جسمانی این افراد هیچ محدودیتی وضع نشده است و آنان حتی ۱واحد دانشگاهی هم در مورد برخورد با مددجو نگذرانده‌اند، پس در شرایط کمبود نیروی پرستار فعلی و در حالیکه ۲۰هزار کمک‌بهیار آماده به کار وجود دارند، آیا نیازی هست که ۱سال برای تربیت بهیار صبر کنیم و جان بیمار و بازار کار پرستاران را به‌دست آنان بسپاریم؟»

سود ۳ میلیون تومانی به ازای هر نفر

دبیر کل خانه پرستاری هم با انتقاد از این دوره آموزشی برای کمک پرستاران، می‌گوید: «در دولت‌های پیشین به دلیل اینکه این طرح هیچ توجیه منطقی نداشت، مورد تایید قرار نگرفت.پرستاری علمی در جهان روز به روز سطح آن بالا می‌رود اما در حال حاضر در صدمین سالگرد تاسیس رشته آکادمیک پرستاری در ایران، شاهد افت این رشته در کشور هستیم.» محمد شریفی مقدم، گفت:« به دنبال پیشرفت درمان بیماری‌ها، مراقبت از بیمار نیز نیاز به دانش بیشتری دارد. در تمام رشته‌های پزشکی نیاز به کارشناس و کارشناس ارشد وجود دارد زیرا هم نیازها جدید است وهم با جان بیماران در ارتباط است.» وی با اشاره به طرح تربیت کمک پرستار از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت توضیح داد: «از هرسویی نامی برای این گروه برده می‌شود. برخی می‌گویند کمک پرستار، برخی بهیار و غیره اما با کنار زدن این اسامی می‌توان گفت برای این گروه شرح وظایفی در نظر گرفته شده که این وظایف با پرستار یکی است و هیچ توجیهی علمی برای آن وجود ندارد.» شریفی مقدم با بیان اینکه کمبود نیروی پرستار وجود ندارد، افزود: «دانش‌‌آموختگان پرستاری به درستی جذب نمی‌شوند و جذابیت‌های لازم وجود ندارد تا پرستارها به کار خود ادامه بدهند.»

وی با تاکید بر تربیت ۳۰ هزار بهیار در کشور، توضیح داد: «معاونت پرستاری اعلام کرده است که مردم بسیاری از امور مراقبتی را انجام می‌دهند که شامل رخت شستن و حمام کردن بیمار و نظایر این‌هاست. باید توجه کنیم که این امور در شرح وظایف کمک بهیار است.» شریفی مقدم هزینه‌های این دوره را ۸۰۰ هزار تومان دانست و افزود: «مسئولان هزینه این دوره را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند که از نظر بنده این دوره تنها با ۸۰۰ هزار تومان قابل اجراست.» مدیر کل خانه پرستاران در پایان، برگزاری این دوره را برای سلامت جامعه نامناسب دانست و گفت: علیرغم مخالفت هیئت مدیره نظام پرستاری، تشکل‌های مختلف و اعلام نارضایتی تمام افراد جامعه پرستاری، این طرح در حال اجراست. به عنوان خانه پرستاران مخالف اجرای این طرح هستیم.» لازم به ذکر است در راستای اعتراض دانشجویان، کلاس‌های کمک پرستاری دیروز برگزار نشد.

بهیاری کمک پرستاری نمونه سوال
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۴۶
نمونه سوالات مصاحبه و گزینش